Posts Tagged sanera


Att sanera kan göras på diverse sätt

När det handlar om mögel alternativt annan mikrobiell påväxt så kan sanering genomföras på flera skilda sätt. Vilket vis man väljer ska helst grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man ges från möglet. Mögel är en svamp som växer i trådar, så […]

Read More...