Posts Tagged mögelsvamp


Mögelsvamp, vad det innebär och hur man får bort det

Det första man brukar tänka på i samband med mögelsvamp är illa lukt samt besvär. Det finns en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan ge ifrån sig mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som vanligtvis uppfattas som illa lukt). Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – […]

Read More...