Posts Tagged mögelborttagning


Hur blir man av med mögel på ett bra sätt?

Ett vanligt problem som många husägare drabbas av är mögel och övrig mikrobiell påväxt – någonting som kan åtgärdas genom mögelsanering. En angelägen anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad lufttillförsel som konsekvens, ifall man […]

Read More...