Posts Tagged mögel i krypgrund


Undvik mögel i krypgrunden

Om en krypgrund blivit inbyggd finns det påtaglig risk att den blir invaderad av mögel. Krypgrund är en metod att bygga fundament på lite mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det genomförbart att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus […]

Read More...