Vad är sjukhussjukan?

Vad är sjukhussjukan? Det finns inget helt direkt svar på denna fråga eftersom sjukhussjukan snarare är ett samlingsnamn för smittor man drar på sig när man befinner sig i sjukvården. Det är motsägelsefullt i den meningen att man såklart befinner sig i sjukvården antingen för att hjälpa att bota andras sjukdomar eller för att själv botas för en skada eller sjukdom.

Om man smittas av en bakterie, ett virus, är med om en olycka och skadas eller insjuknar i en allvarlig sjukdom så brukar man hamna i sjukhusets vård. Man genomgår behandling med mediciner, hålls under uppsikt av läkare och sköterskor, får näring genom dropp om så behövs och genomgår eventuellt någon operation.

Varje dag läggs massor av människor in på sjukhus, alla med olika eller lika symptom och med olika behov. Vårdpersonalen jobbar hårt för att alla patienter ska få den vård de behöver och förtjänar och samtidigt måste hygienen på sjukhusen vara en av de allra högsta prioriteringarna.

Det var redan på 1800-talets mitt som man insåg värdet av att hålla rent bland sjuka människor, särskilt bland de som bar på smittsamma sjukdomar. Bakterier och virus sprids väldigt lätt och redan sjuka människor har nedsatt immunförsvar och smittas lättare av nya sjukdomar.

Vanligt vatten och tvål kommer man en bit på vägen med, i alla fall i vardagen. På sjukhus måste dock större försiktighetsåtgärder vidtas. Alla instrument som kommer i kontakt med patienter ska vara sterila. Efter användning verktygen antingen slängas eller steriliseras på nytt. Saker som undersökningshandskar är engångsvaror medan operationsskalpeller används många gånger.

Är man intresserad av att veta vad är sjukhussjukan?, så kan man själv läsa mer på internet, eller kontakta sjukvården och fråga. Vanligast är det att sjukhussjukan är någon av de vanliga, lättsmittade sjukdomarna som vinterkräksjukan, eller influensa.

Hur behandlar man sjukhussjukan då? Behandling av sjukhussjukan beror givetvis på vilken sjukdom man har smittat av i sin kontakt med vården. För bakterierelaterade sjukdomar brukar man kunna behandlas med antibiotika så länge bakterierna inte är antibiotikaresistenta. För virussjukdomar brukar man inte kunna göra särskilt mycket eftersom mediciner inte biter på virus. Får man hög feber bör man ta febernedsättande, annars är det bara extra mycket vätska och vila som hjälper.

Att hålla god personhygien hjälper en att undslippa smittor, att regelbundet tvätta händerna i sjuktider och att vara noggrann med den allmänna hygienen är viktiga grundpelare. Att använda sig av handdesinfektion som t ex Smittstopp är ett effektivt sätt att döda bakterier som smugit sig på en. Smittstopp kan köpas på www.allt-fraktifritt.com.

På frågan: Vad är sjukhussjukan?, är alltså svaret: En rad olika sjukdomar som drabbar en via sjuk- eller hälsovården.