Så gör du om det växer alger på huset

Svenska villaägare har jämt haft problem med alger som växer på alla möjliga platser i sina hus. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering som badrum, källare och förråd. Men algväxt kan dessutom inträffa på tak, ytterväggar och staket, dock är denna variant av alger inte speciellt farliga, utan problemet är snarare att det vanligtvis är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt väldigt ovårdat ut.

Men man ska fortfarande vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är vanligtvis gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de intar sin näring av ytskiktet och de äter sig följaktligen inte in i träet.

Det bästa sättet att kringgå bekymmer med alger på tak, ytterväggar och staket är att utföra normalt underhåll, såsom återkommande rengöring och målning av dessa ytor vid behov. Om man har bekymmer med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen när mögel- och algsporer ofta sprider sig på samma gång och kan då potentiellt lägga grunden för mögel- och algproblem. Det är också rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta också ökar risken för besvär med mögel samt alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar över lag ge upphov till mer allvarliga problem då dessa ges större möjlighet att expandera. Detta beror på att denna variant av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer såsom tak, ytterväggar och staket. Därutöver brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som vanligtvis kräver mer arbeten än andra utrymmen om det uppstår behov att renovera dem i samband med en möjlig sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar också vara svårare att lokalisera då denna ofta växer dolt. Det enklaste sättet att få svar på om man har bekymmer med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till ifall och var det finns dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en tendens att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja gro giftigt mögel och alger.

Har man exempelvis haft problem med bestående ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppkomma är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation samt allmän matthet.

Det främsta sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst förebygga att fukt tar sig in i husstrukturen från genom att täta samtliga skarvar och möjliga punkter där fukt kan tränga in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för väldigt gamla hus där man var observant för dessa problem.

För det andra bör man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidtaga relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få förtränga som villaägare är att ju längre man väntar med att ordna ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att åtgärda problemet!