Mögelhund, en översikt

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att upptäcka mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid jobbet före mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en uppsjö olika saker man kan träna en hund till. Eftersom hundar har ett oerhört känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte alltid föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Ifall man misstänker att man har problem med mögel så är det första steget att granska exakt var möglet finns.

Vanligtvis kan man se och uppfatta lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en påtaglig mögelfläck som växer på väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan finnas mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund bör ha en gedigen träning, där grundutbildningen är kring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som dessutom kommer att utgöra mögeltekniker. Det är således, exakt som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både person och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att fullborda dem, d.v.s. i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer helst där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är dåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att lokalisera och markera.

Mögel kan utsöndra dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då lätt att begripa vikten att få bort möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det främsta sättet även det mest radikala, att helt enkelt avlägsna allt av det angripna materialet och byta ut det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det angeläget att åtgärda orsaken. Torka utrymmet rejält med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är bra. Avlägsna växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med hjälp av Fulstopp
eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra passande för att bli mögelhund, det rör sig om hundens karaktär men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller ingenting man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare samt regelbunden träning. Ifall man lyckas har man dock en enastående arbetskamrat i sin mögelhund.