Besvärligt när mossa växer på tak och takpannor

Mossa på tak och på takpannor är något som till en begynnelse kan förefalla harmlöst, men som kan utvecklas till ett bekymmer som innebär stora omkostnader för att åtgärdas samt renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som trivs där det är mycket fukt och gärna i skugga. Emellanåt kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar med tanke på att de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer väsentligt – lavar växer helst inte där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker dessutom om att gro på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket gör de flesta hustak till trevliga platser för mossa. I synnerhet om hustaket skuggas under större delar av dagen. Det är således vanligare med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak.

Det är angeläget att inte låta mossan ges något fäste i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna och då vintern kommer med kyla samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan leda till fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika trick för att hålla mossan frånvarande. Ett traditionellt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den löpa på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn medför så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det krävs surt nedfall för att få den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som förr – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att hålla taket mossfritt overksam.

Det är angeläget att granska varför mossan växer på taket. Finns det många skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt hustak, men det kommer inte ta bort mossan som redan finns där.

För att bli av med redan befintlig mossa på takpannorna finns det i själva verket enbart en sak man kan uträtta, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt eliminera mossan. Detta utför man lämpligen en torr samt solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är dessutom mycket lättare att borsta bort vissen mossa än fuktig samt livskraftiga växter.

Man kan också prova att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken blir stor att takpannorna missfärgas. Man kan även rengöra taket med hjälp av högtryckstvätt, men det är även lite vanskligt då det kan medföra fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man bör göra.

Således bör man fundera på hur man kan hindra att mossan får fäste på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.