Sjukhussjukan – även kallad vårdrelaterade infektioner

Sjukhussjukan är den allmänt förekommande benämningen på infektioner som patienten drabbas av när de varit hos tandläkaren, inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning. Redan 1847 upptäckte Ignaz Semmelweiss att smitta spreds av läkare och annan personal inom vårdinrättningen till andra patienter. Det tog dock lång tid innan ens läkarna själv började inse (och en del erkände) att det faktiskt var de själva som var den bidragande orsaken till att så många patienter dog.

Det är trots all inte meningen att patienter ska bli smittade/sjuka när de söker vård. I de fall där patienten redan är sjuk finns inget behov av att förvärra situationen för patienten och i värsta fall är patienten inte ens ”sjuk” från början, till exempel vid besök hos mödravården. Som patient ska man med förtroende kunna besöka en vårdinrättning utan att riskera bli smittad av infektioner.

Trots teknikens utveckling förekommer ”sjukhussjukan” än idag, smitta sprids och epidemier startar på grund av dålig hygien. Problemet med antibiotikaresistenta bakterier som inte penicillin biter på har ökat och är idag mycket svårt att komma tillrätta med. Det kan ibland bli helt omöjligt att rädda patientens liv om många organ blir angripna samtidigt.

Även ute i samhället bör man vara på sin vakt. De flesta vet idag att man ska nysa och hosta i armvecket istället för i handen, alltid tvätta händerna innan de börjar hantera livsmedel osv. Ändå är det ett stort antal personer som varje år drabbas av epidemier av något slag. Vinterkräksjuka är ett exempel som sprids fort på förskolor där många barn vistas på begränsad yta.

Man kan inte nog poängtera vikten av hygien inom all slags vård. Noggrann städning av lokaler, inredning, byte av skyddskläder och framför allt noggrann handhygien minskar smittrisken betydligt. Det finns idag många preparat på marknaden för hand- och yt-desinfektion som är lätta att använda. Smittstopp antiseptisk handtvål ihop med Smittstopp Ytor på toaletter är en mycket starkt kombination för båda medlen decinficerar framåt i tiden.

Det bästa sättet att undvika sjukhussjukan torde vara med hjälp av god hygien och Smittstopp produkter – även golvtvätt finns!