Skillnader och likheter mellan mossor och lavar

Den främsta likheten som förekommer hos mossor och lavar är att de är just lika till utseendet. Det rör sig om distinkt annorlunda växter, mossor har bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg eller en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De gillar att expandera där det finns fukt och skugga, d.v.s. helst i skogar. De kan dessutom växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong samt skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar gro över taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, löv och dessutom mossporer på taket. Detta utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa suger upp vatten genom ständigt öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan gärna växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan gå sönder när vintern tågar in och mossan utsätts för minusgrader. Således är det angeläget att inte låta mossa gro. Ett gammalt knep för att hålla taken fria från mossa är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det åstadkommer att mossan inte trivs och följaktligen inte börjar utvidga.

Det finns i dagsläget inget bra sätt att bli av med mossa som redan har börjat expandera över taket. Det bästa sättet är att ta bort mossan för hand, men det är ett någorlunda enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det främsta sättet att bli kvitt mossan är att förse sig med en alldeles ordinär färgskrapa. Vissa arter av mossa är dock svårare att skrapa bort än andra, men det kräver i stort bara lite mer styrka samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat typiskt förekommande problem. Att mossa fått övertaget beror närapå alltid på att det är surt, näringsfattigt och/eller bristfällig dränering. Om man vill erhålla en mossfri gräsmatta är det dessa tre saker som är viktiga att fixa innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat samt mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak därför att de missfärgar pannorna.

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust och torrt. En del arter trivs över stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är ofta grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är vanligtvis väldigt känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har åtskilliga användningsområden, till exempel finns det traditioner som påbjuder användning av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Flera lavar skänker skilda nyanser av beige och grön, men exempelvis stenlav ger en mustig och elegant rödbrun färg.

Mossor och lavar är således inte så lika som man antagligen kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.