Mossor

Bladmossor, nålfruktsmossor samt levermossor tillhör en kategori växter som vanligtvis går under det bredare samlingsnamnet “mossa”. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligtvis gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att växa på t.e.x. stenar i skogen, och man kan notera avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte lika stadiga som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stam och får sin näring från bland annat nederbörd och fukt i luften. Det är alltså genom bladen, vilka har konstant öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att växa på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer motståndskraftigt än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte håller måttet – exempelvis vid näringsfattig jord alternativt fukt och övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Ibland är det enkelt att blanda samman mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en korsning mellan en svamp samt en alg. Deras sätt att växa skiljer sig avsevärt från det hos mossor – de uppskattar att gro på torra samt soliga stälen. Lavar är vanligtvis grå eller grönaktiga till färgen och inte allt för sällan plattare än mossa.

Ett besvär gällande mossa är när det börjar växa på taket. Mossa trivs bra på tak bestående av tegel, eternit samt skiffer, men växer dessutom gärna på underlag av betong samt asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan leda till att de går sönder när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man bör avverka den för hand en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan medföra att pannorna missfärgas.

Många människor tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett återkommande problem. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Vanligen krävs en bättre dränering, men också gödsel och ibland även kalk för att neutralisera en sur jord.

Om man vill få bort mossan är det viktigt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att gro där. Man kan också ta assistans av mossa gti eller järnsulfat, som det i själva verket är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och skall hanteras väldigt varsamt. Det är angeläget att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att skänka gräset en skjuts i sin tillväxt, vilket i sin tur kommer att hindra att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan dessutom bruka mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Dessutom försvinner samtliga virus, svampar som antraknos med mera. Har Du egen golfbana så är detta tricket, i det närmaste okänt i sverige, man lägger ner jobb för hundratusentals kronor när man kan ansluta sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som utför jobbet, gräsmattan blir desinficerad och samtliga virus dör på fläcken.

Man bör dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på en del ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli väldigt vackra inslag i ens trädgård.