Mossa på takpannor kan vålla skador

Mossa över takpannor är rent odugligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan medföra att takpannorna sprängs.

Mossa kan också förorsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Följaktligen är det viktigt att inte låta mossa växa på taket.

Mossor är vanliga växter, enbart i Sverige finns det runt tusen skilda sorter och i hela världen är det uppemot tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förbinder växten ganska löst i underliggande material. Det är således inte komplicerat att dra bort mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och gärna en aning skuggigt. Den har inga problem med näringsfattig samt sur miljö vilket gör att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa uppskattar att gro på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer alternativt asfalt.

Mossa är ett problem som man ska försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är angeläget eftersom tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är dessutom en bra idé att se över träd som står i närheten av huset och skänker skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan frånvarande är att fästa upp en grov koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte tycker om och för den skull inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det krävs surt regn för att det ska funka, men ännu inga tydliga besked. Detta är en metod som är billig och helt klart värd att testa.

För att bli kvitt mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men även miljöfarlig. Till exempel bekämpningsmedlet Grön Fri består av en lösning av bensalkonklorid samt vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är oerhört miljöfarligt och dessutom högst hälsovådligt och kan vid förtäring medföra döden.

Det är alltså mycket viktigt att fundera på hur illa man vill få bort mossan och vad annars man kan göra – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig metod är att skrubba bort mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb.

Man kan också använda sig av högtryckstvätt för att spruta bort mossa – man bör ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar lätt. Det är då angeläget att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan medföra fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka undvika.

Det viktigaste för att undgå mossa på takpannor och tak är således att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man använda miljövidriga medel.