Mossa, lavar och alger – likheter och skillnader

Mossa, lavar och alger kan ibland se väldigt lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det viktigt att känna till vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt sätt.

Mossa är en kryptogam växt, alltså en växt som saknar blomma. De gillar fuktig mark och är vanligtvis gröna till färgen. Mossa är en oönskad besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det centralt att se till så att dränering är god. Det är även en god idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan dessutom växa på takpannor. Risken vid mossväxt på taket är att mossan behåller fukt och då kan föranleda fuktskador samt mögel i taket, alternativt strax inunder, på vinden. Det förekommer dessutom risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan sprängs när det fryser till vintern.

Det kan ibland vara rätt knepigt att få undan mossa från taket. Ett sätt är att för hand borsta bort dem. Detta medför en klar risk för fall, och man bör vara försiktig ifall man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan även, efter att ha tagit bort mossan för hand sätta upp en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att ge ifrån sig ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Mestadels sker detta med hjälp av klorofyll. Alger bildar en grupp organismer som är vanligtvis svårbestämd och väldigt stor. Den innefattar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, exempelvis brunalger som kan bli upp till sextio meter långa.

Alger kan gro på fasader och staket. Det spelar mestadels ingen roll vilken typ av färg man har målat med. Alger ger en grön skiftning i själva färgen. För att få undan alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (d.v.s. målad med exempelvis Falu rödfärg) ska man inte använda några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är angeläget att bruka munskydd för att inte löpa risk att andas in till exempel sporer från mögel som även kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det första man ska prova om man har alger växande över en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel alternativt såpa. Om det inte fungerar så kan man testa ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man ska överväga att nyttja ett klor- eller borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är oerhört miljöfarliga och hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar tycker om att växa där det är torrt, exempelvis på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har vanligtvis djupa rottrådar och en del kan avge syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak ska man använda sig av Fulstopp därför att mekanisk borttagning med hjälp av exempelvis högtryckstvätt inte till fullo tar bort lavarna. Detta då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och därför enkelt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns således olika sätt att behandla mossa, lavar och alger – det viktiga är att känna till vilket!