Har du mossa i gräsmattan?

Om man behandlar sin trädgård på korrekt vis kommer mossan försvinna. Det förekommer drygt tjugotusen olika sorters mossor i världen varav omkring tusen växer i Sverige.

Mossa tycker om fukt och växer helst där marken är näringsfattig samt sur, till skillnad från gräs. Vanligtvis sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla enastående, men gräs behöver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och kyla föregås av en stegvis kyligare höst.

Mossa däremot klarar inte kyla, det medför så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka oerhört bra, förutsatt att mossan redan har fått förankring. Det kan då passera långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det sedan kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är nog fuktigt kommer även mossan att föröka sig.

I en normal gräsmatta som har bra dränering, gott näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när en av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller alltså att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna till mossans spridning.

I södra Sverige har man sett ett växande problem med växande mossa i gräsmattan. Två anledningar kan vara sur nederbörd och milda vintrar. Lägg till illa gödsling så har man inom kort en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så vis givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att ta över.

I och med de många milda vintrarna som har varit räcker det nuförtiden inte varje gång att endast ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt assistera gräset på traven för att det ska kunna vinna över mossan. Ett sätt är med hjälp av sanering av mossan.

Det finns olika produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det består av järnsulfat och sprutas på det drabbade området för att döda mossan som då bli svart. Mossa gti är kostsamt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att inhandla på Granngården, till en mycket billigare penning. Man finner det på hyllan för grisfoder. Var noggrann med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man blanda själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med vatten, cirka 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till cirka 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte stoppa att mossan kommer tillbaka ifall gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är således oerhört betydelsefullt att man ser över dränering, möjligen glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar och använder kalk mot försurning.

Man kan även nyttja Fulstopp, det tar även bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan till exempel använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att skänka gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att tänka på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så bra som möjligt för gräset och samtidigt så dålig som möjligt för mossan.