De flesta vill bli av med mossan

Mossa är nästan jämt grön, har en kort stam men saknar rötter, eller har mindre rotliknande blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn samt fukt i närliggande miljö. Det finns ungefär tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental förekommer i Sverige.

Mossa

Mossa trivs vanligtvis där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Många arter, exempelvis vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om kyla, som medför att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, eftersom det är besvärligt att avverka. Det första man bör ta reda på när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa just där. Oftast beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En god idé är att använda uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa.

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men ganska otrevligt. Den kväver omgärdande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är även en bra idé att se över gräsmattans dränering eftersom det är en typisk anledning till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte drabbas av mossa i sin trädgård man gödsla samt använda kalk.

Mossa växer även på gångvägsplattor av betong, och över hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Det för att mossa åstadkommer så att taket blir fuktigt och när vintern därefter kommer kan pannorna frysa sönder. För den skull är det betydelsefullt att inte låta mossa få förankring på taket.

Man kan bli av med mossa, på diverse sätt. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt undanröja mossan med hjälp av torrborste. Det är ett arbetsamt och farligt vis att bli av med problemet, för den skull är mossa på takpannor något som man bör motverka förebyggande.

En billig och bra fungerande procedur är att fästa upp koppartråd över hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som medför så att mossan inte kan ges grepp och börja växa. Det är dock betydelsefullt att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man enbart sätter upp en koppartråd. Man måste alltså göra det i förebyggande syfte för att det ska ha funktion.

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man nyttja sig av olika medel, exempelvis mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att blanda med hjälp av vatten för att få samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man köpa på Granngården och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man bör fundera på att motverka återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer åter redan nästa år.

För att slippa mossa är det bästa man kan göra att arbeta förebyggande, med god dränering och näringsrik jord med neutral pH.