Bli av med mossa med effektiva metoder

Det finns en uppsjö annorlunda medel mot mossa, men frågan är om de faktiskt funkar, och vilket som fungerar på bästa sätt? Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är ibland dyra pengar konsumenten måste spendera för en produkt som inte helt håller vad den lovar.

Mossa trivs där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än t.e.x. vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord och alldeles för stora mängder vatten. Mossa kan också börja gro på olika andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan vara ett bekymmer därför att mossa behåller vätska och när temperaturen går ner till frysgrader kan det innebära att pannorna spricker. Alltså är det viktigt för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i dagsläget inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp på en stege samt skrapa undan mossan.

Det är inte tillrådligt att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor på taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man trots det tycker att det verkar vara en bra idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga utomhus i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, för att observera hur pannan hanterar giftet.

Mossa har också en fenomenal fallenhet att kom igång och växa i trädgårdar, speciellt där de inte är önskade. Det är emellertid möjligtvis inte så konstigt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll och god dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker brister så kommer mossan att kunna ta över gräsmattan.

Om man vill få en mossfri gräsmatta måste man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt samt välgödslat. När man klipper gräset, något som man måste utföra ofta, helst ett par gånger i veckan under växtsäsong, är det önskvärt att ha en gräsuppsamlare eftersom det avslagna gräset annars ligger kvar och därmed även binder kvar fukt. Det åstadkommer så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare.

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan åstadkomma på höstkanten, kan det också vara en idé att använda sig av någon variant av mossbekämpningsmedel, om man vill eftersträva ett snabbare resultat. Otaliga medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott till grisar.

Rent järnsulfat är ofantligt mycket mindre kostsamt än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat till 10l vatten räcker till omkring 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den så småningom att vara åter. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.