Att måla hus – saker att tänka på

Det är inte alltid helt enkelt att måla hus trots att det kan förefalla så. Det är ett par saker man ska fundera på när man inser att det är läge att måla om huset, igen. Valet av inte enbart färg utan framför allt färgkvalitet är givetvis det viktigaste. Lägg därtill hur man målar samt förarbete, så blir husmålningen inte något man åstadkommer i en handvändning. Men ifall man till det lägger till hur fantastiskt vackert ett nymålat hus blir, så är det närapå ständigt värt mödan.

Färg till fasadmålning består av två saker, pigment samt bindemedel. Bindemedlet kan antingen vara linolja, alkydolja alternativt vatten. Pigmentet å sin sida är antingen naturligt eller syntetiskt framställda.

Färgburkarna innehåller likaså tillsatser, så som gift mot mögel, dels för att undvika mögel i färgburken, dels därför att undvika det på den målade fasaden. Tidigare var det oerhört typiskt med giftmängder i färgen, men efter strängare regler har det lett till att färgen har blivit relativt giftfri.

Giftfri färg är oerhört lovvärt, men dessvärre leder det inte allt för sällan till att svartmögel och alger snart får fäste i fasaden som får de karakteristiska svarta små prickarna. Detta kan framträda efter enbart några månader efter att man har målat huset. För att bli fri från algerna och möglet får man då lov att tvätta med algtvättmedel, vilket i sin tur kanske inte alla gånger är bra för miljön det heller. I skrivande stund finns ingenting bättre alternativ och väntan på en giftfri, mögelavstötande färg är stor.

Idag har man endast två möjligheter, spruta på Tvärstopp
utanpå färgen för ett skydd upp mot 10 år eller Fulstopp
för ett skydd upp mot 4-5 år.

Vad bör man nyttja för bindemedel då? Olje- eller vattenbaserat? Oljefärger, som innehåller till exempel alkyd- eller linolja anses ha mycket bra duglighet att tränga in i träet och ger då ett bra skydd mot vatten samt fukt. De ger dessutom fasaden en skinande yta. Vattenbaserade färger kallas för slamfärger och i den gruppen ingår t.e.x. Falu rödfärg. De är inte vattenprotektiva överhuvudtaget, men å andra sidan är de helt öppna för eftertork. En fasad målad med slamfärg får en matt yta.

Även förarbetet varierar mellan diverse typer av färgval, dock inte i så stor grad. I stort sett eftersöker man att få undan all onödig färg som annars kan flagna när man har målat. När det handlar om att måla hus med både olje färger innebär förarbetet att man skrapar bort färgflagorna med hjälp av valfri variant av skrapa – det finns en mängd olika på marknaden, allt från billiga enkla trekantsskrapor till avancerade bestående av hårdeggsblad som man kan ersätta. Har man slamfärg så räcker det med att borsta fasaden med hjälp av en hård stålborste för att få bort onödig färg.

Vart femtionde år behöver man dessutom åstadkomma en mer heltäckande fasadrengöring, ungefär som en renovering av husets kulör. Då tar man bort all färg ner till träet med hjälp av värmepistol och skrapa.

När man har lyckats välja färg samt skrapat rent huset så är det endast att sätta igång med det roliga – att måla. Det är bra att tänka på att ha dugliga penslar när man ska måla stora ytor, den pensel som är dyrast i affären kan mycket väl vara billigast i längden! En av de viktigaste sakerna att tänka på innan man ställer sig och börjar måla hej vilt är att vara medveten om i vilken ordning man ska måla allt, eftersträva en bra arbetsorganisering helt enkelt. Vart bör man börja? Bör hela huset målas om i år, eller eventuellt halva nästa år? Vilka fasader ska i så fall målas i år?

Ska man penselmåla alternativt sprutmåla huset? Sprutmålning med de nya Wagnersprutorna är mycket snabbare, man kommer åt överallt. Framförallt är det betydligt roligare.

Har man genomfört samtliga förberedelserna ordentligt så är det, trots en aning möda, inte så avancerat att måla hus, men resultatet blir otroligt!