Är du trött på mossa som invarderar hus och trädgård?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort stor succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta andra bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att inhandla på exempelvis Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu olagligt att sälja till personligt bruk. Järnsulfat kan man annars mixa med vatten, ungefär 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till ungefär 50 kvadratmeder.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- samt kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset å andra sidan påverkas snarare i positiv riktning av medlet och blir en aning mer motståndskraftiga mot framtida mossangrepp.

Det främsta sättet att bli kvitt med mossan i sin trädgård, ifall man inte vill omfamna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre gynnsam för mossväxt. Detta åstadkommer man lämpligen genom att inte bespruta med hjälp av medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan ta reda på varför mossan gror i just din trädgård.

Mossa tycker om att gro där det finns fukt, och helst lite skugga. Det är en robust växt som, även om den inte trivs, kan klara av långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det sedan åter blir fuktigt och blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan gro där det är näringsfattigt samt surt, till skillnad från gräs som i dylik miljö blir bräcklig, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, särskilt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så gynnsamma som genomförbart åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Om man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara bra för att ge gräset ett övertag. Det ska då gärna distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, alltid i anknytning med gödsling av gräsmattan.

För att gräset ska trivas återigen är det angeläget att se över dränering så att den funkar som den bör och inte tillåter att vatten blir stående. Bristfällig dränering är för övrigt en vanlig anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Alltså finns det flera orsaker till varför man ska ha en god dränering kring sitt hus.

Man bör även gödsla lite då och då för att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare tips är att ständigt använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, i synnerhet om man har en trädgård som är benägen att bli blöt, detta eftersom återstående gräs annars behåller fukt och vatten.

Ett annat sätt att få gräset starkt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då dör samtliga virus, antraknos, mossa, svampar samt sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan samtliga dessa parasiter – som samverkar i att plåga och försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man har egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så svag lösning.

För att erhålla en långvarigt mossfri gräsmatta är det viktigt att ta hand om den kontinuerligt, inte blott sporadiskt slänga på lite bekämpningsmedel så som mossa gti.