Undvik mögel i krypgrunden

Om en krypgrund blivit inbyggd finns det påtaglig risk att den blir invaderad av mögel. Krypgrund är en metod att bygga fundament på lite mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det genomförbart att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus på bjälklag och korta pålar som gör att det blir en luftgenomströmning under huset.

Många har dock valt att bygga in sin krypgrund av olika anledningar, en av de vanligaste är för att isolera huset underifrån, eftersom det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad grund, även med källare. Ifall det görs på rätt vis, i rätt miljö kommer det inte medföra några problem.

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för dålig lufttillförsel inuti grunden, och att man missar att göra tillräckligt välbyggd dränering kring huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste anledningen till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som gror i grunden kanske inte verkar så farligt, men dels är det tätt förknippat med fukt och vanligtvis fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet rentav spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som leder till dålig lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis unket och gammalt. Sporerna samt mykotoxinet kan finnas kvar länge i ett hus och kan vålla bland annat irritation i luftvägarna och en rad övriga symptom som samtliga beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara mycket hälsovådligt, speciellt för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka utmattning till följd av dålig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det alltså inget man enbart bör låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man måste ingripa för att dels få bort möglet, dels avstyra att få tillbaka det. Har man fått mögel i krypgrunden kan det vara svårt att riva upp det och byta ut det med nytt material; annars är den här metoden den fullkomligt ultimata.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har skett en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk avlastning för att renovera de mögelskadade delarna.

Om möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden ska man se till att avfukta grunden, både passivt genom lufttillförsel samt uppvärmning och aktivt med assistans av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö olika avfuktare, beroende på avfuktningsmetod och ställe för bruk.

Man kan även använda sig av en procedur som kallas för fogging, särskilt ifall möglet har fått förankring i en inbyggd grund med bristfällig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer sedan att kunna ta sig in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Om man både torkar ut samt avlägsnar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp alternativt Fulstopp, spruta på och låt torka.