På vilket sätt kan mögel påverka allergi?

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov åt allergier p.g.a. dess mykotoxiner och sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av illa lukt för att de som bor i huset ska känna symptom. Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, speciellt tränade hundar som använder sitt briljanta luktsinne för att lokalisera mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i olika mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan genomtränga otaliga material, gärna porösa sådana som betong. En mögelangripen källare kan således leda till problem för de boende fastän de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig iväg från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett skydd mot ett i sig ofarligt protein som finns i exempelvis pollen, hos pälsdjur eller i mögel. Reaktionen är snabb och av växlande grad, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som måste behandlas akut för att inte ha dödande utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att somliga celler i immunförsvaret som vanligtvis tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot andra ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i kontakt med människor genom luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva samt andningssvårigheter. Även rinniga och kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig och stilla miljö, till exempel i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det viktigt att man tar bort källan ifall man kan, alternativt sanerar den ordentligt med mögeldödande medel som Fulstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte fullkomligt om man endast sanderar. Det lämpligaste är alltså att avlägsna de delar som är angripet och ersätta de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man lider av besvärlig allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare besvär, exempelvis rinniga ögon och snuva är det mestadels inga problem att flytta in tillbaka till huset relativt omedelbart efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man försöka undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självklart, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som gör att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan också använda sig av nässpray.

För rinniga ögon finns speciella medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, precis som antihistaminer och de flesta nässprayer. Ifall man har problem med astmasymptom bör man utredas för det och ges tillpassad astmamedicin, oftast i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara mycket besvärligt, men om man vet hur man bör hantera det kan problemen minskas och till och med försvinna.