När huset drabbas av hussvamp kan det vara läge för sanering

Att sanera hussvamp är nästan alltid ett omfattande projekt, vilket dessutom, ifall man har otur eller inte vet hur man ska gå tillväga, kan bli väldigt kostsamt. Äkta hussvamp är fruktad eftersom den förstör virkets bärkraft och i värsta fall kan få hela hus att rasa samman.

Givetvis är det väldigt sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är vanligtvis synligt och märkbart långt innan det blir direkt fara för husets varande. I likhet med annan mögel samt mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det förekommer fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man identifiera hussvampen på att den bildar tydliga vattendroppar.

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och syftar på exakt dessa droppar. Det finns myter som uppger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp kräver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder med tanke på att hussvampen har en sofistikerad transportmetod för vatten och näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis nära material som består av kalk, till exempel skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Det är bra att veta då man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – exempelvis murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i många år om miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen växa med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar gro mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig också sporer, vilket ser ut ungefär som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från annan mögel genom att inte bringa dålig lukt. Ofta luktar den inget alls, men då och då kan den utsöndra en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att särskilja genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man anar att man har fått angrepp av äkta hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området bedöma graden av angrepp.

För att bli kvitt med hussvamp bör man avverka det angripna materialet samt angränsande material som säkerhetsmarginal. Detta ska brännas direkt eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river bort onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att undanröja tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte åstadkommer någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp samt bra ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.