Mögelsanering – ett alternativ vid extrema angrepp

Innan och vid mögelsanering finns det en del saker att fundera på. Det finns diverse metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det är samt vad det är för typ av mögel.

Mögel uppskattar fukt och kan utvidga sig relativt hastigt i ett fuktigt, odugligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre skilda utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har vanligtvis blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den tidigare luftgenomströmningen som var en följd av illa isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis små och undermåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en anledning till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar och badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan dessutom växa på oorganiskt material, så som kakel samt betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel avger mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som ger illa lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan förorsaka allergier samt irriterade luftvägar, men också allvarligare symptom. Därför ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så vis ringa in var möglet växer och hur allvarligt mögelangreppet är.

Oavsett hur omfattande eller litet mögelangreppet är ska man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat utöka. Vanligtvis rör det sig om illa dränering samt lufttillförsel och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på olika sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det vanligtvis med att använda rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet åter kan man använda sig av klorin för att eliminera svampen. Det är emellertid inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger mindre svarta prickar vilka kan vara oerhört besvärliga att få bort från fogar samt kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder eller i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med hjälp av en särskild apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå samt kan tränga in i porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet avger. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Om man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt avverka det skadade materialet och byta ut det med nytt och rent, som därpå behandlas med hjälp av Tvärstopp. Det är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva med tanke på att man får bort också svampsporer, mykotoxin samt illa lukt till följd av gaser.

Således finns det hopp om att bli kvitt med mögel i hus samt byggnader, men man bör tänka till vilken metod av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och gärna kombinera det med avfuktning.