Mögel i källare

Det är relativt typiskt att mögel kan angripa källare. Det finns diverse orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare, utöver badrum och vindar. En typisk anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus för att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes förr upp med oljepanna, som ofta stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus vanligtvis dåligt isolerade, speciellt när det gällde källare och husgrund, då speciellt om huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning samt illa isolering är dyr och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, trots att den eventuellt snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således ganska effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där orsaka mögel och annan mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det enkelt att det blir för välgjort samt för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, odugligt ventilerad källare – en perfekt grogrund för mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket samt gammalt även om det inte alltid växer på en synlig plats. Mögel växer helst över organiskt material, alltså till exempel allt från trä till mat. Det kan dock också växa på oorganiska material, så som kakel och betong ifall det är smutsigt, gärna belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på olika vis, men typiskt är antingen svarta små prickar vid svartmögel alternativt en luddig massa som gärna är vit alternativt grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Ifall man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. Vissa mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge diverse symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har dessutom kommit fram till att mögel kan föranleda utmattning med tanke på att hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra sätt för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är också bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska helst kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Det för att möglet inte ska komma åter. Mögel beror nästan jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller följaktligen att bli av inte enbart med den synliga svampen utan också fukten. Gör man det kommer fukt samt mögel i källaren inte återvända.