Mögel i hus, ett allt vanligare besvär

Det är inte enbart hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan också nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit fel byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel och annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, helst byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes dessutom vanligtvis upp av oljepanna. Det är en kostsam samt energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Många har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har också valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt lufttillförsel då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg även till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Detta medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel uppskattar fukt, så där man har fukt, där löper man även risk att få mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar om man ser till själva huset. En annan fantastisk plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de vanligtvis lämnas fullständigt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, i synnerhet inte när det handlar om de första metoderna man ska testa för att få bort möglet. En metod, eventuellt den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en verkningsfull metod, är att rengöra noga med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med hjälp av ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med hjälp av klorin. Detta är dock inte speciellt miljövänligt, och man bör vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas stor del i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar även framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som antagligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Det görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar enbart av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort illa lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att tvätta flera gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av dålig lukt, men då används givetvis andra medel än vid mögelsanering.

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt byta ut det med nytt material. Då får man också bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det betydelsefullt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det angeläget att ordna saker som bristfällig ventilation.