Mögel ger ifrån sig en av de värsta lukterna

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken och ofräsch. Det är också en lukt som man jämt kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att distribuera möglet, men de kan också orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är det som orsakar den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker ifall man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar och inredning och det är ibland tillsynes omöjligt att bli av med den. Det fastän man har lyckats döda möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge ifall man inte gör någonting åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem åtskilliga gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare samt vindar. Med tanke på att fukten är avgörande för möglets existens är det viktigt att man ser över och åtgärdar dålig lufttillförsel och även dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det stundtals angeläget att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självklart upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det förekommer.

Om möglet är väl synligt, till exempel i badrum, på kakel alternativt andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och efteråt torka av med rikligt med ättika. Man kan även använda sig av klorin, som dödar möglet, men som även är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är komplicerat att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en speciell teknisk anordning. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga platser.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och byta ut det. Det är dock kostsamt och omständigt, men det enda sättet som medför så att man blir fullständigt kvitt mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så sätt förstör molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt behandling är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp.