Hur man hanterar mögel i husvagn

Mögel i husvagn är ett besvär som kan fördärva semestern helt och hållet. Det är också en relativt vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en tämligen kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel och annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är byggda för att befinna sig utomhus och stå emot vind samt regn är det en god idé att ha den inomhus när man inte använder den. Det för att förebygga eventuella fukt och mögel samt inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel kräver fyra saker för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto gynnsammare för möglet. En annan betydande komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, alltså strax ovan rumstemperatur.

Mögel behöver också näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan också växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig omfattande samt luddigt.

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även oerhört värre tillstånd vilka kan få dödlig utgång (till exempel aspergillosis).

Mögel kan föra med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte jämt möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan uppleva den. Man bör också vara medveten om att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat känna lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Detta sätt tar inte bort mykotoxiner och mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på distans. Det finns en uppsjö diverse luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Om husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det tyvärr förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, utöver att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även göra en del andra saker för att motverka både dålig lukt samt påväxt.

En bra sak är att ta ur alla löstagbara dynor och andra textilier och förvara dem inomhus. På så vis undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en bra idé att göra rent husvagnen grundligt innan man ställer in den. Om man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att tänka på när man använder husvagnen, eftersom det då vanligtvis är många personer som lever på en väldigt minimal yta, vilket kan resultera i dålig lukt, fukt och i åtskilliga led även mögel.

Det är några tips för att ta hand om och på så sätt kringgå mögel i husvagn.