Hur blir man av med mögel på ett bra sätt?

Ett vanligt problem som många husägare drabbas av är mögel och övrig mikrobiell påväxt – någonting som kan åtgärdas genom mögelsanering. En angelägen anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad lufttillförsel som konsekvens, ifall man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan få mögel och annan påväxt. Detta är nästan jämt en konsekvens av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden noggrant, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan också röra sig om dålig dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått rejält grepp. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara väldigt svåra att få undan helt.

Samtliga dessa saker kan åtgärdas, och bör framför allt åtgärdas för att man inte ska få stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger dessutom hälsovådliga gaser som i vissa fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att vistas i ett hus som är mögelangripet. Det kan resultera i luftvägsbesvär så som hosta och i en del fall också andningssvårigheter.

Man kan dessutom drabbas av utmattning till följd av illa nattsömn p.g.a. de problem som mögel innebär. Det är alltså viktigt att bli av med möglet samt motverka att det kommer åter.

Mögelborttagning kan ske på lite olika sätt. Det vanligaste, mest drastiska och absolut ultimata sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Det gör så att man blir av inte bara med själva möglet utan också de sporer samt gaser som orsakar både den dåliga lukten samt de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan bli hög när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. En del utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på flera sätt.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker samt andra glatta ytor. Efter att ha rengjort noga med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Detta kan vara värt att testa innan man river ut hela inredningen.

En annan procedur så kallad fogging som kräver en särpräglad maskin. Den värmer upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan gör att medlet kan tränga in djupare och det är följaktligen en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att hantera är det angeläget att man därefter åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, rengöra oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, förhoppningsvis helt och hållet!