Fukt och mögelskador

Mögelskador i hus är tätt förknippat med fukt. Fukt är nämligen den främsta anledningen till inte enbart mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel oftast beror på fukt är det följaktligen viktigt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i växande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att många hus är undermåligt byggda alternativt har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är undermåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt och mögelskador. Bristfällig ventilation är dock inte den enda anledningen till fukt och mögel. Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Detta är en del sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus alternativt renoverar så är det betydelsefullt att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på platser där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är även viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka rejält innan man lägger över golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad skilda symptom så som matthet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan dessutom bidra till allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst människor som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan även orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel och kakelfogar. Dessa fläckar är väldigt svåra att ta bort även om de inte alltid förstör själva materialet.

Om man har den minsta föraning om mögel så ska man klarlägga orsaken och spridningen. Mögel kan man ana om man är sjuk i förkylningar ofta, om man känner en dålig lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en grundlig utredning kan man ta assistans av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten och bikarbonat alternativt vinäger (dock inte bägge på samma gång) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att nyttja klorin är onödigt därför att effekten inte är gynnsammare än med ovan nämnd metod men miljöåverkan är betydligt större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en särskild apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det förångas. Denna ånga kan ta sig in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, eftersom medlen man nyttjar även är farliga för människor.

Vid riktigt rejält mögelangrepp, då man inte kan vistas i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man ges statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall bör man riva ut allt material med mögelskador och byta ut det för att till fullo få bort inte bara svampen utan även mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Tvärstopp.