Diverse medel lämpade för mögeltvätt

Vid mögeltvätt kan det finnas olika medel som är lämpade för uppgiften. Listan kan göras lång över olika mer eller mindre kostsamma medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det kostsamma medlet jämt det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli riskfyllt för de som bor där. Hur starkt mögel påverkar människor är annorlunda, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel och onormal utmattning. Vanligtvis lider flera personer i huset på samma gång av liknande symptom.

För att mögel och annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det betydelsefullt att det finns en del gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga komponenter är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan vara allting från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska expandera fort behöver det vara en bra temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax över vanlig rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att gro. Ju bättre de tre övriga faktorerna – fukt, föda och temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att växa.

Man kan identifiera mögel på lite olika vis, bland annat är det ganska vanligt att möglet ger ifrån sig en dålig lukt, att det kanske växer delvis synligt och att man börjar få något eller några av ovan nämnda symptom. Det är inte alltid enkelt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger enkelt att uppfatta lukten av mögel, i synnerhet inte i ett utrymme där man vistas mycket, så som sitt hem.

Det är viktigt att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur omfattande sanering huset tvingas genomgå. Vanligtvis blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är betydelsefullt att man håller huset fräscht, också på utsidan.

Att tvätta fasaden kan kort bidra om den har blivit angripen av mögel och alger. Mestadels kommer dock svamp och alger åter efter ett år eller så. Tyvärr spelar det ingen större roll vilket preparat man nyttjar. Tester visar att det fungerar lika bra med fullständigt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En bra sak att tänka på om man har fått mögelväxt på fasaden är att rengöra noga med valt rengöringsmedel, låta torka och sedan måla med en god färg. Det verkar skydda huset långt mycket bättre än att endast tvätta med mögeltvätt och därnäst inte måla om. Det är dock betydelsefullt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel bör man tänka sig för både en och två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, på kakel och i kakelfogare, kan det vara frestande att använda sig av klorin. Det är inte bara illa för miljön, klorin funkar inte särskilt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat alternativt vittvinsvinäger.

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.