Vilka är de vanligaste medlena mot alger?

Det förekommer verkligen en hel del annorlunda algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta fungerar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat sätt till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det förekommer lika många metoder för att råda bot med alger som det förekommer människor som har haft besvär med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, och vanligt ljummet vatten. Man tar därpå en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som har drabbats av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det funka alldeles fantastiskt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar mestadels kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Vanligtvis brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som spädes ut med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte flera känner till detta beror på att tillverkarna mestadels använder ett annat namn för det, som till exempel kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna mixa detta själv. Och det är exakt detta som tillverkarna vill sikta mot.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration och därpå blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta affärer som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som förekommer på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid vara runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Ifall man personligen blanda kan man följaktligen undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax ovanför 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas expandera som badrum, källare samt andra utrymmen med bristfällig dränering.

Man kan till och med nyttja bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man ska då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därpå måla som vanligt. Detta ger ett skydd mot algangrepp som varar åtskilliga år och effektivt sätt kostar väldigt lite, framför allt arbete på somrarna.

Vad man dock ska vara försiktig med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder riktig skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder och handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt emellanåt.