Vad bör man fundera på vid en alg och mögeltvätt?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med en aning otur, att vara tvungen att göra en alg och mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa annorlunda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns besvär med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man enklast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp oftast, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det förekommer betong som har påväxt eller befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna samt dåliga lukt. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som bekymmer med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man sannerligen har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset samt indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesutövande saneringsfirma som till exempel Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med diverse rengöringsmedel som man kan nyttja för att genomföra sin alg samt mögeltvätt och det är rejäl skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp åt flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte ständigt vara det dyraste som är det främsta.

I en granskning som Folksam nyligen med flera av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter ett år, men i jämförelse med många andra rengöringsmedel så var det ett utmärkt resultat. Väldigt få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullständigt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går alltså att uträtta en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, enbart ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.