Skilda varianter av alto högtryckstvätt

För och främst måste vi definiera vad en alto högtryckstvätt faktiskt är. Alla vet vad en högtryckstvätt är för något, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar i själva verket endast om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder just “hög”, och på alla latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är således en hög högtryckstvätt, med andra ord ett sätt att marknadsföra med ett lite hippare benämning. Det som är mycket intressant är att närapå samtliga nya högtryckstvättar har något som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med skapats ett fullständigt segment på marknaden som kallas för exakt alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för något.

Den första högtryckstvätten, som då bara kallades för högtryckstvätt och inte alto eller något övrigt, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som därefter grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher gett namn åt ett verb och ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att rengöra med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt användas till?

Närapå alla har vi nog en högtryckstvätt hemma, den är ju liksom väldigt brukbar till det mesta; man kan göra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det nog bara fantasin som lämnar till andra användningar, exempelvis rengöra bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt användas när man rengör alger, lavar, mossa samt mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem sker. Man bör dock akta sig för att använda högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med dålig dränering och omedelbar exponering mot betong då det faktiskt kan förvärra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- samt varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin funktion. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Å andra sidan har dessa nackdelen att de inte är lika effektiva i många fall för att lösa upp ingrodd lort och fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga alternativt väldigt varmt vatten vilket möjliggör att de kan lösa fett samt ingrodd smuts, men däremot använder de sig vanligtvis av antingen diesel alternativt el för att värma upp vattnet och de slösar därför mycket energi, vilket i många fall tyvärr är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar generellt vattenförbrukningen. Undersökningar har visat att användning av en alto högtryckstvätt för vanlig rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och det, i slutändan, vid frekvent användning, sparar inte enbart på miljön utan också i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.