Mikrobiell påväxt – ett förstadie till bekymmer

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en gynnsam miljö för mikroorganismer samt att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Trots att gränserna är diffusa kan man påstå att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan emellanåt inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synlig mögel och dylikt. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till illa lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått problem med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte vänta utan ta itu med det med detsamma med tanke på att det enbart kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan medföra symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier även visat att mögel också påverkar nattsömnen i och med att man får besvär med luftvägarna samt andningen.

Ifall man är osäker på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt fantastiska luktsinne för att upptäcka just mögel. Det bästa sättet att behandla mögel är att helt enkelt ta bort och byta ut det angripna materialet med nytt och fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan även använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man värmer upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det vanligtvis är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det viktigt att ordna de problem som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att fixa ventilation och isolering ifall det gäller källare, vindar alternativt husgrunder, där det är typiskt med fukt. Också dränering är bra att se över ifall man har problem med fukt i grunden. Det kan dessutom hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att kringgå mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är riktigt täta samt att man äger en god ventilation, och att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan hitta ett fotfäste.

En torr och fräsch omgivning är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.