Fukt kan leda till negativa konsekvenser för din krypgrund

Ifall en krypgrund skulle vara dåligt gjord alternativt ha en dålig placering så kan fukt lätt påverka den dåligt. Det är så pass ordinärt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från till exempel kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är byggda så att det bildas en ficka mellan själva huset och marken. Vanligtvis använder man betong och lättbetong för att bygga grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad eller oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan upprätta den på berg utan att vara I behov av spränga och att man lätt kan rätta till sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att placera in en domkraft under huset.

Under sensommaren samt tidig höst, när medeltemperatur samt luftfuktigheten är som högst, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta medför att luftfuktigheten kondenseras då den kommer in i krypgrunden, precis som när det blir dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och medför så att den kan stå pall mot ytterligare en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte nog torr, eller som fallet är i Norrland, torr men väldigt sträng, är sannolikheten stor för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då påfallande. Följaktligen bör man i förebyggande syfte behandla samtliga krypgrunder med hjälp av Tvärstopp, även om man inte har eller har haft besvär.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda vis. Det första man ska göra är självfallet att sanera därför att bli av med mögel och illa lukt. Därefter är dränering, uppvärmning samt uttorkning av yttersta betydelse. Ta bort all jord och mull från grundens närmiljö liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar samt grogrund för mögel. Byt ut jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är dock lite som att elda åt kråkorna, och är verkligen en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt numera får mögelproblem – det är helt enkelt för kostsamt att värma upp en husgrund där värmen sipprar rakt ut. För den skull kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill uträtta, oavsett om man väljer en specialisolering eller en vanlig typ är att isoleringen ska fungera som kondensspärr och därför att minska ångtrycket på sommarhalvåret då luften är varmare.

En isolerad krypgrund är även praktisk eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan reducera värmekostnaderna under vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som preventivt medel ifall man bara har haft lindriga besvär med mögel samt fukt. Har man å andra sidan större problem bör man nyttja isoleringen tillsammans med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som bara startar när det behövs.

När man väljer avfuktningsmaskin är det angeläget att välja rätt. För krypgrunder ska man ha en maskin som kan avfukta kyliga utrymmen. Detta kan genomföras på diverse vis, t.e.x. genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten till utomhusatmosfären. Det kan dessutom genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kall. På så sätt reduceras luftfuktigheten i utrymmet.