Anticimex kan hjälpa dig bli kvitt med flera bekymmer

Anticimex är nog det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt företag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är mycket intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Detta gör att man i praktiken självfallet kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att motverka problem hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än till exempel en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa besvär brukar man normalt lokalisera i badrum och andra fukta utrymmen.

Privatpersoner samt företag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur inkluderar principiellt samtliga typer av insekter och småkryp som skadar hemmet alternativt dess omgivning på ett eller annat sätt. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex jobbar mycket metodiskt. För att undvika att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att därpå använda gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en service som man dessutom förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är mestadels mycket besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att attackera problemet så snart som möjligt efter att det uppstått. Fuktproblem leder vanligtvis till problem med mögel och antagligen till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker utgiften. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att utföra undersökning av hus och villor före köp eller försäljning för att påträffa eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är mycket bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex dessutom täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att avgöra ifall man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig ventilation till dålig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som åt privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika besvär inom de två sistnämnda områdena.