Att råka ut för mögel är inte ovanligt

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus samt heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och om man är ute i god tid och åstadkommer ett ingående jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med Tvärstopp eller Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bäst där det finns mycket fukt. En fuktskada följs för den skull vanligtvis av mögelangrepp om man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som skapar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. En del mögelsorter kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva samt hosta. Vanligtvis kommer sådana symptom smygande och det är inte jämt man begriper att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad illa lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, frånsett fukt, något att växa på. Det ska helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man ganska enkelt bli av med genom att rengöra kaklet utförligt med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas bort ordentligt. Avsluta jobbet genom att torka av med ättika eller vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är alltid angeläget att se över lufttillförsel i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av till exempel gamla matrester eller vattenläckor. Ifall ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Ifall möglet växer på ett mer utbrett vis och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna metod går ut på att man hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför så att medlet enklare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är viktigt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara besvärligt att göra något åt ventilationen.

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man tvingas då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och byta ut det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant komplett vis att sanera mögel är att man får undan också mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.