Avsedd medicin biter inte alltid på antibiotikaresistenta bakterier

Antibiotikaresistenta bakterier är den typ av bakterier som angriper ens kropp och som antibiotika/penicillin inte biter på. Det finns många olika typer av antibiotika och vissa resistenta bakterier är resistenta mot flera – dessa kallas multiresistenta bakterier.

Antibiotika är ämnen som motverkar tillväxten hos, eller tar helt kol på bakterier i kroppen. I människokroppen finns alltid mängder av bakterier, de allra flesta är snälla och rent av nödvändiga för oss och när man då tar antibiotika så hämmar man alla bakterier i kroppen – inte bara de som gör en sjuk. Därför ska man vara restriktiv med sitt antibiotikaintag och bara ta när det är nödvändigt. Ens immunförsvar försämras vid frekvent intag av antibiotika och bakterierna i ens kropp blir mer resistenta.

De flesta antibiotikaresistenta bakterierna sprids mellan personer inom sjukvården. Realistiskt sett är det såklart lätt att smittas av onda bakterier eller virus när man besöker sjukhuset, även om man gör allt man kan för att undvika att smittorna förflyttar sig. Sjukhussjuka är ett begrepp som står för de sjukdomar vi kan råka dra på oss under besök på sjukhus eller hos tandläkare.

Det motverkar såklart helt sitt syfte när patienter insjuknar efter sitt besök på en vårdinrättning, det ska ju såklart vara tvärtom! Trots teknikens framsteg så drabbas ändå många av så kallad sjukhussjuka varje år. Fläckfri hygien är a och o för att stoppa smittspridning och alla vårdinrättningar borde ha detta som första prioritering.

Det finns antibiotikaresistenta bakterier som också sprids genom vissa livsmedel, men dessa brukar inte ge upphov till sjukdom. Man bör dock alltid ta det säkra för det osäkra och hålla klanderfri hygien i hemmet – i synnerhet i kök och på toalett.

Några grundtips är att hålla alla kökets ytor och verktyg rena, att alltid hantera mat med rena händer samt alltid tvätta händerna efter att man har hanterat kött, fågel, fisk och ägg. Man bör genomsteka kött ordentligt eftersom bakterier dör vid upphettning – oavsett de är antibiotikaresistenta eller ej. Alla bladgrönsaker bör sköljas noga. Vidare kan man införskaffa ett rengöringsmedel med desinfektion för att rengöra kökets ytor när matlagningen är klar, då försäkrar man sig om att alla onda bakterier dör.

När det gäller att skydda sig från smittor ute i samhället så gäller samma sak som inne på sjukhus, även om det inne på sjukhus är viktigare eftersom det cirkulerar en massa extra känsliga personer där inne. Handhygienen är viktigast eftersom vi använder oss av våra händer hela tiden, i hantering med pengar, när vi åker tunnelbana, rulltrappor, tar i dörrhandtag, ledstänger och i direkt kontakt med andra människor. Alla dessa situationer utgör risk för att smittas av andras virus och bakterier. Om någon i ens närhet nyser så sprider sig dess bakterier jättefort och om man själv behöver hosta eller nysa så gör man rätt i att använda en servett eller möjligtvis sitt armveck för att skydda.

Smittstopp är en ny serie produkter med långtidsverkande desinfektionskapacitet. I serien finns produkter för både händer och ytor till hemmet eller på sjukhus och de finns att köpa på www.allt-fraktfritt.com. Smittstopp skyddar även mot en hel del antibiotikaresistenta bakterier.