Infektioner bör alltid behandlas

Infektioner kan uppstå på ganska många olika sätt och vara olika allvarliga. En infektion ska alltid behandlas, helst av en läkare såvida det inte handlar om en väldigt liten infektion som man själv känner igen och kan bota.

Infektioner kan uppstå i alla kroppens organ, inklusive huden. Begreppet infektion betyder att antingen ett virus, bakterier eller svamp har kommit in i ens kropp och skapar obalans.

Inflammation är ett annat begrepp som man ofta hör ihop med infektion, är kroppens svarsreaktioner mot infektionerna. Svullnad, plitor, feber, frossa och värk är några av symptomen som kan uppstå vid en inflammation. Blir symptomen mycket obehagliga eller feber hög bör vård sökas. Om man drabbas av en inflammation så är en föreliggande infektion oftast anledningen, men inte alltid. Alla skador på kroppen kan resultera i inflammationer – värme och kyla, kemiska ämnen och slag.

Exempel på infektioner är förkylning, influensa, hiv, lunginflammation, blodförgiftning och gulsot. Som synes är sjukdomarna olika allvarliga men kräver oftast läkarvård.

Vissa av de vanligare infektionssjukdomarna orsakas ofta också av virus, exempel på dessa är förkylning och influensa. På virussjukdomar har antibiotika ingen som helst effekt medan det mot bakterier ofta är väldigt effektivt.

Det finns idag dock en hel del bakterier som blivit resistenta mot antibiotika, och vissa dessutom resistenta mot en rad olika antibiotikavarianter – dessa kallas multiresistenta bakterier. De sprids ofta på sjukhus när det råder bristande hygien och ligger ofta som grund för vad som kallas sjukhussjukan – sjukdomar som sprids mellan personal och patienter på vårdinrättningar.

När man vill förebygga infektioner och inflammationer så är det allra viktigaste rådet att hålla sig undan bakterier och smittor. I sjuktider finns hoten överallt, särskilt om man cirkulerar mycket inne i städer, har barn på dagis eller själv jobbar inom vård och omsorg. God handhygien kommer man en bit på vägen med, men man får verkligen se till att tvätta händerna ofta, ofta, för att hålla bakterier borta. Handdesinfektion dödar de flesta virus och bakterier och kan vara praktiskt att bära med sig i handväskan.

Nu finns det en ny serie handdesinfektion som heter Smittstopp och säljs på www.allt-fraktfritt.com. Vad som är nytt med just dessa desinfektionsprodukter är att de har långtidsverkan. Till skillnad från andra desinfektionsmedel, som bara desinficerar precis för stunden, så kan Smittstopp hålla bakterier och virus borta i flera timmar. Hur? Jo, medlet lägger sig som en ultratunn hinna på det behandlade området (händer, diskbänk, golvyta m.m.) och attraherar bakterier till sig bara för att sedan omedelbart döda dem. Den tunna hinnan är giftfri och helt farlig för människor, men dödlig för bakterier.

Smittstopp finns i fem olika produkter: golvtvätt, ytspray, desinfektionsservetter, handtvätt och handdesinfektionsmedel. När det gäller att hålla bakterier borta och en ren miljö som främjar ett hälsosamt liv så är Smittstopp i nuläget bäst på marknaden. Vill man göra vad man kan för att motverka infektioner, inflammationer och andra obehagliga sjukdomstillstånd så är Smittstopp en bra hjälp på vägen.