Penicilin är en effektiv antibiotikamedicin Penicilin är en antibiotikagrupp som kommer från mögelsläktet Penicillium. Ur ett historiskt perspektiv så är penicillinet extremt viktigt när det har gällt allvarliga bakteriesjukdomar såsom syfilis och stafylokocker.

Syfilis är en könssjukdom som kan ge väldigt allvarliga följder om den inte behandlas. Sjukdomen spreds från Amerika till Europa på 1500-talet och sedan vidare till resten av världen, främst via kringresande sjömän. Fram till att penicillinet uppfanns så fanns det inget direkt botemedel och de smittade fick leva ett smärtsamt liv med stora blåsor kring könsorganen.
Efter att man har smittats av syfilis så får man influensaliknande symptom med feber och allmän sjukdomskänsla, dessa symptom kan vara i upp till två år efter insjuknandet. Förstorade lymfkörtlar, ledbesvär, håravfall, testosteronförlust samt symptom på allvarliga sjukdomar som hepatit, meningit och periostit är saker som kan uppstå vid obehandlad syfilis. Går det riktigt långt så kan man få allvarliga hjärnskador. Idag botas dock syfilis med en rejäl penicillinkur. Det finns syfilisfall som läker av sig själv, men det är definitivt ingen chans man vill ta.
Penicillin använder man i första hand för att bota bakteriella infektioner, främst orsakade av känsliga organismer. Det är en antibakteriell medicin som bryter ner och dödar de onda bakteriecellerna i kroppen. Man tar oftast penicillin i tablettform, men det finns också penicillin som ska doseras rakt in i blodet via dropp eller spruta. För barn finns också penicillin i flytande form. På några ställen i världen finns penicillin också i krämform för att behandla sjukdomar i huden eller på ögonen.
Det finns såklart många olika sorters penicilin och vad som ges beror på vilken typ av infektion man lider av, samt ens egen mottaglighet. Penicillinallergi är inte helt ovanligt och eftersom konsekvenserna av att inta penicillin om allergi finns kan bli ganska allvarliga, så måste det alltid finnas alternativ.
Ett annat problem är den antibiotikaresistens som allt fler bakteriestammar har börjat uppvisa. Ibland är det bara en viss typ av antibiotika som de klarar av att motstå, men vissa är till och med multiresistenta mot antibiotika – d.v.s., de överlever flera olika typer av antibiotika.
Antibiotikaresistens uppstår när bakterier får växa sig starka, genom t ex halavslutade kurer som gör att sjukdomen man bär på inte helt får dö i ens kropp. Det fungerar nästan lite som att man ger bakterierna en vaccination mot antibiotika. Det är också ett effektivt sätt att försvaga sitt immunsystem. Man ska därför ALLTID avsluta en antibiotikakur.
De första penicillinliknande kurerna verkar egyptierna för flera tusen år sedan ha stått för, man använde sig av mögel från gammalt bröd eller gammal gröt för att bota sjukdomar. Även här i norr förekom det, men då oftare i form av grötomslag som sedan fick mögla på huden och på så sätt döda bakterierna där.
Det allra bästa är såklart att förebygga infektioner genom att vidta försiktighetsåtgärder. Renlighet är det viktigaste, både gällande sig själv och sin omgivning. God handhygien och ett rent hem kommer man ganska långt på. På www.allt-fraktfritt.com kan man köpa Smittstopp som är banbrytande desinfektionsprodukter som ger långvarig effekt på den behandlade ytan. Det är en god investering för att slippa sjukdomar och efterföljande penicilin kurer.