Sjukhussjuka finns än i Sverige

Sjukhussjuka är ett begrepp som refererar till alla de sjukdomar och infektioner som förs över mellan arbetare och patienter inom hälso- och sjukvård, samt tandvård. Redan på 1800-talet uppmärksammade man hur viktigt det var att hålla sjukvårdssalar rena och se till att alla hälsobehandlingar och – undersökningar skedde under väldigt rena förhållanden. Dock sker än idag en hel del smittöverföring just på sjukvårdsinstanser.

En som jobbar inom vården ska alltid ha sterila hanskar på sig, men detta är något som inte alltid följs. Dessutom måste det finnas tillgång till desinfektionsmedel i vare undersökningsrum, toalett, matcentrum och helst även väntrum. De som befinner sig på ett sjukhus har ofta kommit för att behandlas för en sjukdom så att smittas av något ytterligare under sitt besök är verkligen att motverka syftet.

Just handdesinfektion är ofta effektivt mot bakterier och virus, dock måste man ta på nytt hela tiden för att effekten ska upprätthållas. En handskakning, nysning eller bara att öppna en allmän dörr kan gör att det sitter nya bakterier på ens hand igen, bakterier som man lätt sedan själv sprider vidare.

Det känns ju lite som ett förlorat spel om man ska behöva smeta in sig med handdesinfektion så fort man vidrört något med sin hand, men det är den hårda sanningen om man vill försäkra sig om att slippa sjuka bakterier. Dock har det kommit en ny produkt på marknaden nu, som ger långtidsverkande desinfektion på både händer och ytor.

Det är Gert Strand AB som har tagit fram dessa produkter under namnet Smittstopp. I serien ingår fem användbara produkter: handdesinfektion, handtvål, desinfektionsservetter, ytspray och golvtvätt. Alla lägger de sig som en tunn film runt det behandlade området och lockar till sig bakterier för att sedan omedelbart ta kål på dem, och detta under flera timmars tid. Smittstopp måste tvättas, svettas eller nötas av och dödar effektivt bakterier tills så sker. Man kan köpa Smittstopp på www.allt-fraktifritt.com.

När det gäller sjukhus och andra vårdinrättningar så skulle Smittstopp vara en väldigt god investering, man hade undsluppit många fall av sjukhussjuka med hjälp av dessa långtidsverkande desinfektionsmedel.

I Sverige är den allmänna hygienen på sjukhus förhållandevis god, även om förbättringar såklart skulle kunna göras. I många andra länder är hygienen dock inte alls lika god som i Sverige och fall av sjukhussjuka är väldigt vanligt. Desto mer längre ner ett land befinner sig på utvecklingsskalan, desto sämre är hygienen på sjukhusen – i grova drag. Det har också visat sig att privata kliniker har färre fall av sjukhussjuka än större sjukhus vilket såklart beror på ofta bättre ekonomi, samt mer tid åt försiktighetsåtgärder.