Archive for the Mögel Category


Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan medföra allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en fullständig inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är. Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. […]

Read More...