Archive for the Påväxt Category


JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning samt bibehållande av virke därtill som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

Järnvitriol används dessutom såsom fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan dessutom användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå ton som efter viss tid liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och struktur finns kvar väl synlig efter behandling. […]

Read More...