About admin

admin has been a member since September 2nd 2014, and has created 58 posts from scratch.

admin's Bio

admin's Websites

This Author's Website is

admin's Recent Articles

JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning samt bibehållande av virke därtill som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

Järnvitriol används dessutom såsom fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan dessutom användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå ton som efter viss tid liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och struktur finns kvar väl synlig efter behandling.

järnvitriol

En typisk mix är 700 gram järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta en aning diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår även i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft skydd mot väta alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ideligen använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i tempo med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den särdeles beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används då och då som ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen eljest sköter själv för obehandlat timmer. Järnvitriol blandat med vatten är en ofärgad vätska som penslas eller sprutas på grov träpanel av nytt eller tidigare järnvitriolbehandlat trä.

En behandling med järnvitriollösning på en träyta ger efter kort tidrymd en vacker samt beständig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas före uppsättning, då det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning skänker en färgning av träet, men inget nämnvärt försvar mot biologiska angrepp samt inget som helst fuktskydd. I somliga fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en bestående, grå beläggning, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton som ganska väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa färg av väder samt vind. I litteraturen kan man hitta olika rekommendationer utav blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta om panelens yta har porösare områden eller områden med kärnvirke, eller om den utsätts för regn genast efter målning innan den torkat in.

Man brukar rekommendera ½ kilo järnvitriol
till ungefär 10 liter ljummet vatten vid behandling utav nytt virke. I en del fall kan en mer vattnig lösning vara tillräckligt. Det är tillrådligt att utföra test i god tid före behandlingen, helst några månader innan, eftersom resultatet kan variera avhängig på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan dunkel och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (till och från grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip såsom obehandlat virke. Kur med järnvitriol
– skyddar inte mot regn, utan väta ska kunna torka ut via att panelen ventileras bra
– skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas samt spricker
– skänker ett smått till inget motstånd mot svamp- och mögelpåväxt
– skänker en yta där träets struktur framträder
– ger en kulör som varierar med ljus och luftfuktighet
– skänker större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, fundament och plåttak
– kan missfärga angränsande mark och golvytor vid urlakning.

Mögelhund, en översikt

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att upptäcka mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid jobbet före mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en uppsjö olika saker man kan träna en hund till. Eftersom hundar har ett oerhört känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte alltid föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Ifall man misstänker att man har problem med mögel så är det första steget att granska exakt var möglet finns.

Vanligtvis kan man se och uppfatta lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en påtaglig mögelfläck som växer på väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan finnas mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund bör ha en gedigen träning, där grundutbildningen är kring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som dessutom kommer att utgöra mögeltekniker. Det är således, exakt som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både person och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att fullborda dem, d.v.s. i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer helst där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är dåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att lokalisera och markera.

Mögel kan utsöndra dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då lätt att begripa vikten att få bort möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det främsta sättet även det mest radikala, att helt enkelt avlägsna allt av det angripna materialet och byta ut det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det angeläget att åtgärda orsaken. Torka utrymmet rejält med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är bra. Avlägsna växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med hjälp av Fulstopp
eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra passande för att bli mögelhund, det rör sig om hundens karaktär men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller ingenting man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare samt regelbunden träning. Ifall man lyckas har man dock en enastående arbetskamrat i sin mögelhund.

Ogräsmedel – ett effektivt trädgårdsskydd

Att vistas i naturen är en lycka för samtliga sinnen och de som kan och orkar tendera vilja äga en egen trädgård att både njuta av och jobba i. Trädgårdsarbete är terapeutiskt och meditativt och att placera fingrarna i jorden ibland är för många personer betydelsefullt för välbefinnandet. Det är såklart inte bara jordiga händer som ger välbehag utan allting som kommer med en trädgård – solen, den friska luften, de tydliga färgerna samt de fräscha dofterna. Vilken typ av trädgård man vill ha är oerhört personligt, somliga gillar vildvuxna, lummiga små trädgårdar medan andra vill ha skarpa linjer och välansade gräsmattor, ytterligare andra blir stimulerade av att ha en damm i sin trädgård.

Gemensamt för de allra flesta som äger en trädgård är att ogräs är en maximal ovälkommen inkräktare inom den harmoni man försöker skapa. Vissa lägger ned hela sin ande i trädgården medan andra enbart gör det som är särdeles nödvändigt. Oavsett så är ovälkomna plantor ett problem för otaliga trädgårdsägare och det bästa sättet att motverka dem är med ogräsmedel.

Vanliga ogräs

Vanliga ogräs i svenska trädgårdar innefattar:

• Maskrosor

Dessa vackra, solgula små blommor har en benägenhet att föröka sig tusenfalt i ett väldigt kvickt tempo. Vill man äga en grön gräsmatta är de gula maskrosorna grundligt störande.

• Tistlar

Ännu ett ogräs som trivs på gräsmattor, men som ger större besvär än maskrosorna. Tistlar sticker en på fötterna när man går barfota och är särskilt störiga ifall man har barn som man önskar ska få springa obehindrat på gräset om somrarna.

• Åkerfräken

Detta är en rätt så tråkig planta, men som har en benägenhet att dyka upp överallt i tid och otid. Dessutom är åkerfräken ett problem att bli av med. Ogräsmedel utför definitivt det ultimata jobbet, men ett tips är att man bryter stjälken en aning före man besprutar, så att ogräsmedlet verkligen tränger in redigt.

Gör så här

När man ska spruta ogräsmedel i sin trädgård så är det viktigt att utföra en del åtgärder innan man sätter igång:

• Se till att inga människor eller sällskapsdjur befinner sig i trädgården, speciellt inte barn.

• Täck samtliga de plantor du vill behålla i trädgården med papp eller plast innan du sprutar. Ogräsmedel gör dessvärre ingen åtskillnad mellan ogräs och andra växter.

• Vattna trädgården cirka två dagar före du påbörjar besprutningen.

• Vädret ska vara torrt vid besprutningen för ultimata resultat.

• Bästa tiden att applicera ogräsmedel är mellan mars och september.

• Skydda dig själv med heltäckande klädsel, andningsskydd, ögonskydd och handskar.

• Se till att ditt ogräsmedel är rätt blandat och applicerat i din applikator.

• Se till att du vet hur din applikator fungerar innan du sätter igång.

Idag är det allmänt rekommenderade tillvägagångssättet att applicera ogräsmedel att begagna sig av en ryggspruta. Dessa finns i både elektriska och manuella varianter. På www.allt-fraktfritt.com finns riktigt effektiva ryggsprutor att köpa till bra priser.

Kan ogräsmedel vara skadligt?

På grund av att ogräsmedel är gift avsedda att ta kål på växter så kan substanserna definitiv vara skadliga om de hanteras på fel sätt. Barn får absolut inte komma i kontakt med ogräsmedel, och den som ska handskas med dem bör vidtaga alla rekommenderade försiktighetsåtgärder.

Lider du av mögelallergi?

Att reagera på mögel behöver inte innebära att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flertalet andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer också utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, i huvudsak i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man antar att det beror på att celler som normalt har hand om att utrota bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligen börjar skapa antikroppar mot för kroppen alldeles ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Det får effekten att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är gravt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är som starkast när man precis kliver in i huset för att man därefter så småningom vänjer sig vid den. Det kan dessutom röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till direkt hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken variant av svamp det rör sig om.

En välmående människa klarar nästan i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av exempelvis AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, möjligtvis till följd av mögelexponering ge oerhört farliga konsekvenser.

Mögel i hus skall helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas omedelbart, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Ifall man inte kan avverka materialet så kan man nyttja mögeldödande medel såsom Fulstopp. Även vanligt diskmedel äger mögeldödande effekt. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare angeläget att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. För den skull är det typiskt med mögel i badrum och andra våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur samt förblir torra eller möjliggör för bra ventilering vilket innebär att fukten raskt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är vanligen så små att de kan sväva fritt i luften och för den skull är det vanligt att man andas in det. Precis som de andra nämnda allergierna så skänker mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det medicin att tillgå, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som tas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns också ögondroppar ifall man har bekymmer med rinniga och ögon som kliar, samt en hel mängd skilda nässprayer. Dessa läkemedel finns tillgängliga receptfritt. Om man får astmatiska besvär så ska man utredas av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är normalt i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig tröstlös, det är möjligt att behandla!

Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan medföra allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget riva ut en fullständig inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en stor mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong och trä.

Mögel tycker om att växa där det finns fukt, så mestadels har man inte endast problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar klarlägga om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord samt smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det lätt att kasta bort, men vad gör man ifall det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går dessutom hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en speciell lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man uttrycka den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Särskilt i sitt eget hus är det svårt att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé ifall man anar att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte utvidga över fräscht kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver föga material för att motverka möglet över sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i närapå samtliga fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med det.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att göra än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande samt dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man helt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.