Archive for November, 2014


Fukt och mögelskador

Mögelskador i hus är tätt förknippat med fukt. Fukt är nämligen den främsta anledningen till inte enbart mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel oftast beror på fukt är det följaktligen viktigt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten. Fukt och mögel har i växande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det […]

Read More...