Archive for September, 2014


Hur gör man åtskillnad gällande mossor och lavar?

Det finns mängder av underarter till mossor och lavar som är mycket lika varandra både till färg och form. Men skenet bedrar, det rör sig om två vitt olika växter, som kan behärska olika förhållande och som är känsliga för annorlunda saker. Lavar är faktiskt inte en växt per se utan en korsning mellan en […]

Read More...