Archive for August, 2014


De flesta vill bli av med mossan

Mossa är nästan jämt grön, har en kort stam men saknar rötter, eller har mindre rotliknande blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn samt fukt i närliggande miljö. Det finns ungefär tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental förekommer i Sverige. Mossa Mossa trivs vanligtvis där det finns fukt, och […]

Read More...