Archive for August, 2014


Besvärligt när mossa växer på tak och takpannor

Mossa på tak och på takpannor är något som till en begynnelse kan förefalla harmlöst, men som kan utvecklas till ett bekymmer som innebär stora omkostnader för att åtgärdas samt renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten. Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp. Mossa är […]

Read More...