Archive for July, 2014


Har du mossa i gräsmattan?

Om man behandlar sin trädgård på korrekt vis kommer mossan försvinna. Det förekommer drygt tjugotusen olika sorters mossor i världen varav omkring tusen växer i Sverige. Mossa tycker om fukt och växer helst där marken är näringsfattig samt sur, till skillnad från gräs. Vanligtvis sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla enastående, men […]

Read More...