Archive for July, 2014


Mossa, lavar och alger – likheter och skillnader

Mossa, lavar och alger kan ibland se väldigt lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det viktigt att känna till vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt sätt. Mossa är en kryptogam växt, alltså en växt som saknar blomma. De gillar fuktig mark […]

Read More...