Archive for June, 2014


Fukt kan leda till negativa konsekvenser för din krypgrund

Ifall en krypgrund skulle vara dåligt gjord alternativt ha en dålig placering så kan fukt lätt påverka den dåligt. Det är så pass ordinärt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från till exempel kemikalier […]

Read More...